• Today is: Sunday, May 29, 2022

ဖက်ဒရယ်စနစ် နှင့် ပြည်နယ်များဖွဲ့စည်းပုံ

ဖက်ဒရယ်စနစ် နှင့် ပြည်နယ်များဖွဲ့စည်းပုံ

—————————————

မြန်မာဘာသာ

————–

ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာ ပြည်နယ်တွေကို ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းကြသလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ရိုးရှင်းစွာ ပုံဖော်ဖန်တီးထားတဲ့ ပိုစတာတွေကို မြန်မာဘာသာနဲ့ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ လူမျိုးစုဘာသာစကားများနဲ့လည်း ဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

SFIG တင်ဆက်မှုကို ပြန်လည်ဖော်ပြသည်။